100000 pełnych tekstów w bazie AGRO

Liczba pełnych tekstów dołączonych do rekordów (opisów bibliograficznych) bibliograficzno-abstraktowej bazy danych AGRO przekroczyła właśnie 100 000. Dodatkowo 2189 pełnych tekstów dostępnych jest na zewnętrznej witrynie internetowej.

Dziedzinowa bibliograficzna baza danych AGRO, o charakterze pełnotekstowym, tworzona od 1993 r. przez zespół autorski pracowników Biblioteki i Centrum Informacji  Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, to zbiór informacji elektronicznej o zasobach i wynikach badań naukowych. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, to zbiór informacji elektronicznej o zasobach i wynikach badań naukowych. Zakres tematyczny bazy AGRO to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz dziedziny pokrewne. W szczególności są to: rolnictwo, leśnictwo, technologia żywności, nauka o żywieniu, dietetyka, choroby człowieka, roślin i zwierząt, hodowla zwierząt, technika rolnicza, melioracje, ogrodnictwo, technologia drewna, ergonomia, ochrona środowiska, ekologia, zootechnika, weterynaria, ekonomika rolnictwa, biotechnologia, biochemia, mikrobiologia, agroturystyka, przemysł drzewny, przemysł spożywczy, przemysł skórzany, przemysł chłodniczy, przemysł fermentacyjny, przetwórstwo owoców i warzyw, przemysł piekarski i cukierniczy, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, integracja europejska wraz z ustawodawstwem unijnym, zarządzanie jakością, systemy jakości, organizacja przedsiębiorstwa, zarządzanie organizacją, bezpieczeństwo żywnościowe, gospodarka żywnościowa, przemysł mięsny itp.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z tego bogatego źródła informacji, będącego również efektem kilku projektów, dofinansowanych ze środków budżetu państwa oraz przez Unię Europejską