Cennik i usługi

Z dniem 4 października 2023r. obowiązują nowe wytyczne i zasady korzystania z Biblioteki, zgodnie z zarządzeniem Rektora (64/2023), którego celem jest ułatwienie Państwu dostępu do zasobów bibliotecznych.

 

Biblioteka nie przyjmuje na miejscu żadnych wpłat. Wszelkie wpłaty reguluje się tylko w formie przelewu na rachunek bankowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o nr 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894 ze wskazaniem tytułu wpłaty:

  • „ZAPIS DO BIBLIOTEKI 700.13” ,
  • „AKTYWACJA KONTA BIBLIOTECZNEGO 700.13” ,
  • „BIBLIOTEKA-KARA 700.03” – oznacza karę za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek (materiałów bibliotecznych) oraz karę za zagubione lub zniszczone książki (materiały biblioteczne)*.

Przy zapisie, aktywacji Konta Czytelnika, przy regulowania kar, wymagany jest dowód wpłaty.

 

Czytelnicy Biblioteki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Użytkownicy

Wydanie Karty Czytelnika i pierwsza aktywacja

Kolejne aktywacje

Duplikat karty

Kaucja*

Nieterminowy zwrot książek
(za 1 dzień za 1 książkę)

Limit wypożyczeń

Okres wypożyczeń

Pracownicy

12 zł

12 zł

12 zł

-

0,40 zł

30 woluminów

180 dni

Emeryci i renciści

12 zł

12 zł

12 zł

-

0,40 zł

3 woluminy

30 dni

Doktoranci/osoby eksternistyczne

12 zł

12 zł

12 zł

-

0,40 zł

20 woluminów

90 dni

Studenci

12 zł

12 zł

12 zł

-

0,40 zł

20 woluminów

90 dni

Studenci studiów podyplomowych

12 zł

12 zł

12 zł

-

0,40 zł

20 woluminów

90 dni

 

Czytelnicy Biblioteki spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Użytkownicy

Wydanie Karty Czytelnika i pierwsza aktywacja

Kolejne aktywacje

Duplikat karty

Kaucja*

Nieterminowy zwrot książek
(za 1 dzień za 1 książkę)

Limit wypożyczeń

Okres wypożyczeń

Czytelnicy zapisani w bibliotekach szkół wyższych zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych

12 zł

12 zł

12 zł

-

0,40 zł

3 woluminy

30 dni

Czytelnicy zapisani w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Bibliotece Raczyńskich

12 zł

12 zł

12 zł

TAK (za zgodą dyrektora Biblioteki UPP)

0,40 zł

3 woluminy

30 dni

Studenci, doktoranci i pracownicy innych szkół wyższych po zawarciu umowy między biblioteką danej uczelni
a Biblioteką UPP oraz inni czytelnicy

12 zł

12 zł

12 zł

TAK (za zgodą dyrektora Biblioteki UPP)

0,40 zł

3 woluminy

30 dni

* kara obliczana zgodnie z zasadami obowiązującej wyceny książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, min.