Wykaz Czasopism Punktowanych

Punktacja 2024

Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Pobierz

Punktacja 2023

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat  Pobierz

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat  Pobierz

Punktacja 2019-2021

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat  Pobierz

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:

Komunikat Pobierz

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. O zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:

Komunikat Pobierz

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:

Komunikat Pobierz

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:

Komunikat Pobierz

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów:

Komunikat Pobierz

 

Punktacja 2017-2018

Punktacja 2016

Punktacja 2015

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 18 grudnia 2015 r. (opublikowany dn. 23 XII 2015 r.) w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach: Komunikat

Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 23.12.2015 - Część A

Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 23.12.2015 - Część B

Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 23.12.2015 - Część C

UWAGA! Wykaz czasopism został zmieniony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.- Komunikat

Punktacja 2014

Komunikat MNiSW z dn. 31 XII 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych: Komunikat

Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 31.12.2014 - Część A

Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 31.12.2014 - Część B

Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 31.12.2014 - Część C

Obwieszczenie MNiSW z dn. 25.03.2015 r. o sprostowaniu błędów w częściach B i C wykazu czasopism z 31.12.2014 r.  - obwieszczenie

Punktacja 2013

Punktacja 2012

Komunikat MNiSW z dn. 20 XII 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach: Komunikat

Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 20.12.2012 - Część A

Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 20.12.2012 - Część B

Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 20.12.2012 - Część C

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B- Komunikat

(Wykaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r. będzie obowiązywał podczas oceny jednostek naukowych w 2013 r. do oceny publikacji z lat 2011-2012)

Punktacja 2010 i starsze

2010

Komunikat Nr 16 z dnia 21 czerwca 2010 r. - komunikat

Komunikat Nr 15 z dnia 20 maja 2010 r.- komunikat

Komunikat Nr 13 z dnia 13 maja 2010 r. - komunikat

Komunikat Nr 9 z dnia 10 marca 2010 r. - komunikat

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową(Dz.U. 2010 nr 93 poz. 599)

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych (opublikowany 25 czerwca 2010 r.) wykaz

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych – komunikat z dnia 10 grudnia 2010 r. wykaz

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych – komunikat z dnia 29 grudnia 2010 r. wykaz

2009

Komunikat Nr 16 z dnia 16 lipca 2009 r. – komunikat

Komunikat Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r. Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 18 czerwca 2009 r. - wykaz

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych – komunikat z dnia 16 lipca 2009 r. - wykaz

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych – komunikat z dnia 10 marca 2010 r. - wykaz

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych – komunikat z dnia 13 maja 2010 r. - wykaz

Obwieszczenie MNiSW z dnia 2 czerwca 2010 r. o sprostowaniu błędu - w komunikacie z dnia 13 maja 2010 r. – komunikat

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych – komunikat z dnia 20 maja 2010 r. - wykaz

2008

Komunikat Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.

Komunikat Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.

Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 26 sierpnia 2008 r. - wykaz

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor – komunikat z dnia 28 listopada 2008 r. - wykaz

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych – komunikat z dnia 31 marca 2009 r. - wykaz

2007

Komunikat Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r. – komunikat

Komunikat Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r. – komunikat

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za rok 2007

Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1489)

2005-2006

KOMUNIKAT Nr 5 MINISTRA NAUKI i INFORMATYZACJI 1) z dnia 21 października 2005 r – uzupełnienie – komunikat

Załącznik do komunikatu Nr 2 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 7 października 2005 r.

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową wykaz -

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2006-2005

2002 - 2004

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2002-2004 -

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2390) 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę   (Dz. U. 2001 nr 146, poz. 1642)

  • Zespół Nauk Humanistycznych (H-01) Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-02)
  • Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-03)
  • Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-04)
  • Zespół Nauk Medycznych (P-05) - dostęp w OIN BU Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-06)
  • Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-07) Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowej (T-08)
  • Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-09)
  • Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
  • Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)