Struktura

Dyrektor

mgr Mariusz Polarczyk, st. kustosz dyplomowany

telefon: 61-848-7809, e-mail: mariusz.polarczyk@up.poznan.pl


Sekretariat
Oddział Gromadzenia Zbiorów
Oddział Opracowania Zbiorów
Oddział Udostępniania Zbiorów
Oddział Informacji Naukowej
Pracownia Informatyczna
Sekcja Bibliotek Specjalistycznych
Czytelnia przy Wydziale Rolnictwa,Ogrodnictwa i Bioinżynierii


Sekretariat

telefon/fax: 61-848-7810, e-mail: biblioteka@up.poznan.pl

Pracownicy

Przemysław Pietrowicz, bibliotekarz

inż. Bożena Spychalska, st. bibliotekarz


Oddział Gromadzenia Zbiorów

e-mail: gromadzenie@up.poznan.pl

Kierownik:

mgr Beata Jóźwiak, kustosz

telefon: 61-846-62-07, telefon: 61-848-78-14, e-mail: beata.jozwiak@up.poznan.pl

Pracownicy:

mgr inż. Barbara Danielak, kustosz

telefon: 61-848-78-15

e-mail: barbara.danielak@up.poznan.pl

mgr Ewa Szymanowska, kustosz

telefon: 61-848-78-15

e-mail: ewa.szymanowska@up.poznan.pl

Karolina Kublicka, bibliotekarz

telefon: 61-848-78-14

e-mail: karolina.kublicka@up.poznan.pl

Hanna Joachimiak, bibliotekarz

telefon: 61-848-78-15

e-mail: hanna.joachimiak@up.poznan.pl

Oddział Gromadzenia Zbiorów zamawia i zaopatruje w wydawnictwa krajowe i zagraniczne Bibliotekę Główną i jej Filie oraz Katedry nie mające własnych bibliotek zakładowych. W ramach tak zakrojonej działalności do czynności Oddziału należy:

 • prenumerata czasopism i baz danych polskich i zagranicznych
 • monitorowanie niezrealizowanych numerów czasopism u Dostawcy
 • zakup książek krajowych i zagranicznych
 • merytoryczne opracowanie faktur na zakupione wydawnictwa
 • sporządzenie bilansów rocznych
 • statystyka wpływów
 • wycena i sporządzanie rachunków dla tych wydawnictw, które otrzymujemy drogą wymiany i darowizn, zarówno z kraju jak i z zagranicy
 • wysyłanie wydawnictw naszej Uczelni do rolniczych bibliotek krajowych w ramach wymiany
 • wstępne rejestrowanie wszystkich wpływów czasopism i książek w systemie Horizon dla: prenumeraty, kupna, darów i wymiany
 • uzupełnianie zbiorów z wykazów druków zbędnych otrzymywanych z innych bibliotek
 • gospodarka dubletami
 • wstępne opracowywanie zbiorów specjalnych (prace doktorskie, mikrofisze, kartografia, CD-ROMy itp.)

Oddział Opracowania Zbiorów:

Kierownik:

mgr inż. Danuta Dados, kustosz

telefon: 61-848-7813, e-mail: danuta.dados@up.poznan.pl

 

Pracownicy:

mgr inż. Małgorzata Czajkowska, st. bibliotekarz

telefon: 61-846-62-10

e-mail: malgorzata.czajkowska@up.poznan.pl

Maria Kowalczyk, bibliotekarz

telefon: 61-846-62-09

e-mail: maria.kowalczyk@up.poznan.pl

Bogumiła Polarczyk

telefon: 61-846-62-10

e-mail: bogumila.polarczyk@up.poznan.pl

Oddział prowadzi komputerowe katalogowanie zbiorów w systemie Horizon. Katalogowane są wydawnictwa zwarte, seryjne i ciągłe. Sporządzane są rekordy bibliograficzne książek i czasopism zarówno nowych, jaki i ze starych zasobów. Oddział zajmuje się bieżącą kontrolą sporządzonych rekordów bibliograficznych. Katalog online jest niepełny. Obejmuje wszystkie wydawnictwa zwarte, które wprowadzone były do zbiorów od 1988 r. oraz tylko częściowo pozycje wcześniejsze. Systematycznie katalog online uzupełniany jest o zbiory wcześniejsze. W chwili obecnej, poszukując pozycji książkowej wydanej przed 1987 r. należy dodatkowo korzystać z tradycyjnych katalogów kartkowych, mieszczących się w Wypożyczalni. Katalog online zawiera pełne zasoby wydawnictw ciągłych począwszy od 1982r, wcześniejsze zasoby są w trakcie uzupełniania. Toteż poszukując starszych zasobów czasopism należy dodatkowo korzystać z tradycyjnego katalogu kartkowego, mieszczącego się w Czytelni.


Oddział Udostępniania Zbiorów

Kierownik

dr inż. Katarzyna Michalska, kustosz

tel. 61-848-7821, e-mail: katarzyna.michalska@up.poznan.pl

 

Wypożyczalnia

tel. 61-848-7812, e-mail: wypozyczalnia@up.poznan.pl

bibliotekarz

Marta Kawecka-Kosmala

e-mail: marta.kawecka-kosmala@up.poznan.pl

bibliotekarz

Renata Pawlicz

e-mail: renata.pawlicz@up.poznan.pl

bibliotekarz

Dominik Walkowiak

e-mail: dominik.walkowiak@up.poznan.pl

kustosz

mgr inż. Lubomira Ważyńska,

e-mail: lubomira.wazynska@up.poznan.pl

 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Obsługę prowadzi dr inż. Katarzyna Michalska

e-mail: miedzybibliotecznaupp@up.poznan.pl

 

Czytelnia

tel. 61-846-6213

bibliotekarz

Hanna Czerwoniec

e-mail: hanna.czerwoniec@up.poznan.pl

kustosz

mgr Dorota Zaręba-Palacz

e-mail: dorota.zareba-palacz@up.poznan.pl

Czytelnia na Ogrodach

tel. 61-848-7977

czytelniaogrody@up.poznan.pl

Budynek B

ul. Dąbrowskiego 159

60-594 Poznań

 

bibliotekarz

lic. Anna Urbańska

anna.urbanska@up.poznan.pl

 

Do zadań pracowników Oddziału Udostępniania Zbiorów należy:

 • obsługa czytelników poprzez udostępnianie zbiorów własnych Biblioteki w postaci wypożyczeń zewnętrznych (Wypożyczalnia),
 • obsługa czytelnika poprzez udostępnianie zbiorów Biblioteki na miejscu (Czytelnia),
 • obsługa czytelników poprzez umożliwienie dostępu ze zbiorów innych bibliotek polskich i zagranicznych (Wypożyczalnia Międzybiblioteczna),
 • obsługa katalogów i udzielanie informacji czytelnikom,
 • obsługa magazynów wydawnictw zwartych i ciągłych,
 • dbałość o księgozbiór Wypożyczalni oraz księgozbiory podręczne Czytelni.

Oddział Informacji Naukowej:

e-mail: informacja.naukowa@up.poznan.pl

Kierownik:

mgr inż. Olimpia Małecka, kustosz

telefon: 61-848-7818, e-mail: olimpia.malecka@up.poznan.pl

 

Pracownicy:

Administrator publikacji w otwartym dostępie:

mgr inż. Ewa Chudzicka, kustosz, e-mail: publikacjeOA@up.poznan.pl

Administrator programów publikowania otwartego Elsevier i Springer:

mgr inż. Ewa Chudzicka, kustosz, e-mail: ewa.chudzicka@up.poznan.pl  

telefon: 61-848-7818   

mgr Mirosława Kiełbasa, st. bibliotekarz

telefon: 61-848-7817, e-mail: miroslawa.kielbasa@up.poznan.pl          

inż. Marzena Bielawska, st. bibliotekarz

telefon: 61-848-7817, e-mail: marzena.bielawska@up.poznan.pl           

Administrator danych OA:

Krzysztof Gmerek, bibliotekarz

e-mail: daneoa@up.poznan.pl, e-mail: krzysztof.gmerek@up.poznan.pl

 

Wykonywane usługi:

 • informacja katalogowa i elektroniczna,
 • odpowiedzi telefoniczne, ustne i pisemne na zapytania czytelników dotyczące zasobów biblioteki,
 • informacje przesyłane pocztą elektroniczną na podany adres e-mail użytkownika,
 • wyszukiwanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i faktograficznej bieżącej i retrospektywnej w oparciu o bazy danych w sieci krajowej i światowej, a także o bazy gromadzone przez Bibliotekę,
 • zestawienia rzeczowe, biblioteczne i bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki UP Poznań, odbitki ksero z wyszukanych materiałów,
 • udostępnianie czytelnikom czasopism i baz danych elektronicznych,
 • działalność dydaktyczna: szkolenia z przysposobienia bibliotecznego podstaw informacji naukowej studentów, praktykantów oraz stażystów,
 • działalność posterowa, wystawy okolicznościowe, informacje promujące Bibliotekę,
 • nadzór merytoryczny nad stroną internetową Biblioteki UP w Poznaniu,
 • opracowywanie Bibliografii Publikacji Pracowników UP w Poznaniu,
 • redagowanie działu "Nowe nabytki" na stronie internetowej Biblioteki.

Cele działalności:

 • szerokie upowszechnianie informacji naukowej wśród studentów i pracowników naukowych,
 • działalność dydaktyczna i informacyjna w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego,
 • promocja działalności Biblioteki UP Poznań,
 • doskonalenie zawodowe pracowników.

Pracownicy:

dr inż. Krzysztof Przybył - informatyk

telefon: 61-846-6212, e-mail: krzysztof.przybyl@up.poznan.pl


Sekcja Bibliotek Specjalistycznych:

Biblioteka uprzejmie informuje, że zawiesza od 1.01.2017r. do odwołania przejmowanie zbiorów katedralnych, które katedry przeznaczają do likwidacji. Zawieszenie spowodowane jest brakiem miejsca w Bibliotece. Potwierdzenie bieżącego zakupu książek przez katedry pozostaje bez zmian.

Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej przypomina wszystkim jednostkom UPP prowadzącym biblioteki specjalistyczne (zakładowe) o obowiązku potwierdzenia na fakturze bieżącego zakupu książek. Potwierdzenie wymaganą pieczątką uzyskać można w Sekretariacie Biblioteki – p. 10 (parter). Do faktury należy dołączyć formularz z opisem książki i kserokopią strony tytułowej. Formularz jest dostępny na stronie Biblioteki – zakładka „Pracownik” – repozytorium dokumentów – „Formularz opisu książki polskiej i zagranicznej” https://biblioteka.up.poznan.pl/repozytorium-dokumentow

telefon: 61-848-7819

Sekretariat:

telefon: 61-848-7810, e-mail: biblioteka@up.poznan.pl