Historia

Historia Biblioteki

Biblioteka powstała z rozproszonego księgozbioru Wydziału Rolniczo - Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, Studium Ogrodniczego w Poznaniu i innych. Oficjalnym dniem uruchomienia Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu był 1 stycznia 1953 r.

W latach 1953 - 1955 Biblioteka zajmowała pomieszczenia w Budynku Chemii Rolnej. Do roku 1970 Biblioteka dysponowała pomieszczeniami w trzech różnych budynkach należących do WSR. W 1970 roku Biblioteka otrzymała budynek przy ul. Wojska Polskiego 71 A i piwnice w Studium Wojskowym przy ulicy Niestachowskiej. Od 1987 roku nastąpił dynamiczny rozwój działalności informacyjnej spowodowany komputeryzacji Biblioteki. W 1991 roku Bibliotece przydzielono lokale po byłym Studium Wojskowym. Przeprowadzkę rozpoczęto 1 sierpnia 1991 r. Adaptację lokali dla czytelni oraz umeblowanie zakończono w 1993 roku. Dnia 15 maja 1993 roku nastąpiło uroczyste otwarcie czytelni, a tym samym Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w nowej siedzibie. Następne lata to okres dalszego rozwoju Biblioteki - komputeryzacja, dostęp do Internetu, wprowadzenie nowego systemu (HORIZON), wolny dostęp do księgozbioru podręcznego Czytelni, retrokonwersja zbiorów. W 1993 roku Biblioteka działa jako Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej. Od roku 2020 nazwa Biblioteki zmieniła nazwę z Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej na Bibliotekę i Centrum Informacji Naukowej.

  1. Polarczyk M., Zeyland E., (2013): Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej – historia instytucji (część 1). Wieści Akademickie, nr 9-10, s. 16-19. PDF
  2. Polarczyk M., Zeyland E., (2013): Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej – historia instytucji (część 1). Wieści Akademickie, nr 11-12, s. 8-11. PDF
  3. Kiełbasa M., Gmerek K., Polarczyk M., (2023): Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej – historia instytucji w latach 2013-2023 – jubileusz 70-lecia. Wieści Akademickie, nr 3(271), s. 49-51. PDF

Dyrektorzy Biblioteki w latach 1952 - 2003:

doc. dr Marian Wachowski, kustosz
kierownik Biblioteki w latach 1952-1953 oraz w roku 1957.

mgr Feliks Róg-Mazurek
kierownik Biblioteki w latach 1953-1957

dr Marian Pełczyński, st.kustosz dyplom.
kierownik Biblioteki w latach 1957-1961
dyrektor Biblioteki w latach 1962-1964

mgr inż. Wacław Sokołowski, st.kustosz dyplom.
dyrektor Biblioteki w latach 1965-1981

mgr Włodzimierz Gołąb, st.kustosz dyplom.
dyrektor Biblioteki w latach 1981 - 2003

 

Jubileusz 70-lecia Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej – prezentacja pdf