muzeum

muzeum uniwersytetu przyrodniczego w poznaniu

O muzeum

Pierwsze zbiory o charakterze muzealnym były gromadzone w Bibliotece Głównej przez ówczesnego dyrektora mgr inż. Wacława Sokołowskiego. Był on inicjatorem i gorącym propagatorem idei uruchomienia przy Bibliotece Głównej muzeum Akademii, o którego utworzenie zabiegał już w końcu lat 70-tych. W drugiej połowie lat 90-tych inicjatywę w sprawie dalszego rozwoju Muzeum przejęło Stowarzyszenie Absolwentów. Ogromne zasługi dla ożywienia działalności Muzeum miał ówczesny prezes Stowarzyszenia mgr inż. Jan Baier. Ze środków majątkowych Stowarzyszenia wyposażono salę wystawową i podręczny magazyn.

Wystawa obrazuje historię uczelni, utrwala jej tradycje. Zgromadzone eksponaty pochodzą ze zbiorów muzeum podarowane przez absolwentów i pracowników Uniwersytetu. Wystawa podzielona jest chronologicznie.

Kontakt

Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Poznań, ul. Wojska Polskiego 69

Zwiedzanie po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Kustosz muzeum mgr inż. Danuta Dados

tel. 61 848 7813
e-mail: danuta.dados@up.poznan.pl