O bibliografii

O Bibliografii

Baza Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Emerytowanych Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dokumentuje wszystkie publikacje (w formie drukowanej lub elektronicznej) pracowników, doktorantów i emerytowanych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rejestracji w szczególności podlega:

 • publikacja w czasopiśmie naukowym oraz innym wydawnictwie ciągłym;
 • monografia;
 • rozdział w monografii;
 • książka, podręcznik, skrypt oraz inne wydawnictwo zwarte wraz z rozdziałami w nich zamieszczonymi;
 • referat, komunikat naukowy, streszczenie opublikowane w materiałach konferencyjnych.

 

Baza: Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Emerytowanych Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, powstaje w systemie bibliograficzno-bibliometrycznym EXPERTUS firmy Splendor. Opisy bibliograficzne publikacji sporządzane są w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej na podstawie przekazanego do w/w:

 • oryginału publikacji lub;
 • kserokopii, skanu lub;
 • adresu internetowego publikacji, która ukazała się wyłącznie w wersji elektronicznej lub;
 • formularza zgłoszeniowego publikacji znajdującej się w zasobach Biblioteki Głównej;
 • zgłoszenia publikacji przez moduł Expertus-Aut.

 

Zgłoszenia publikacji do bazy Bibliografia publikacji UPP dokonuje autor korespondencyjny z UPP lub pierwszy autor afiliujący publikację do dorobku naukowego Uczelni. Zgłoszenia publikacji prosimy dokonywać na odpowiednich formularzach lub przez moduł Expertus-Aut. Starsze publikacje można tez zgłaszać w formie wykazu z podaniem danych kontaktowych.

 

Publikacje, których nie ma w zasobach Biblioteki lub do których nie mamy dostępu w wersji elektronicznej zostaną zarejestrowane w bazie dopiero po dostarczeniu do wglądu oryginału, kserokopii lub skanu. Opisy publikacji rejestrowane są w bazie zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Zgłoszenia publikacji wg. Wydziałów:

 1. Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Wydział Leśny i Technologii Drewna – osoby do kontaktu:. mgr Mirosława Kiełbasa, inż. Marzena Bielawska: adres miroslawa.kielbasa@up.poznan.pl, marzena.bielawska@up.poznan.pl, tel. 61-848-7817, Oddział Informacji Naukowej, pokój 106;
 2. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Ekonomiczny – osoby do kontaktu: mgr inż. Ewa Chudzicka, mgr inż. Olimpia Małecka: adres ewa.chudzicka@up.poznan.pl, olimpia.malecka@up.poznan.pl, tel.61-848-7818, Oddział Informacji Naukowej, pokój 107.

 

Inne pytania i uwagi dotyczące Bibliografii prosimy kierować na adres olimpia.malecka@up.poznan.pl, bibliogr@up.poznan.pl lub telefonicznie 61-848-78-18, 61-848-78-17.

Zarządzenia Rektora: