Dostępy testowe

JoVE to platforma edukacyjna (A Journal of Visualized Experiments) Dziennik Zwizualizowanych Eksperymentów – jest źródłem recenzowanych krótkich filmów naukowych, których Wykładowcy mogą używać na zajęciach, a także udostępniać je swoim uczniom. Animowane filmy i wizualizacje eksperymentów z laboratoriów pokazują studentom trudne treści. JoVE został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności badań i edukacji poprzez wizualizację. Pomaga studentom szybciej przyswoić wiedzę, angażuje studentów polskich i międzynarodowych. Wykładowca może tworzyć quizy dostosowane do konkretnych zagadnień, tworzyć swoje playlisty, łatwo udostępniać materiały szkolonym. Forma platformy pomaga też łatwiej prowadzić zajęcia, zapewnia wspomagające materiały dla osoby szkolącej i szkolonej i tym zaoszczędza ich czas. Zakres tematyczny części edukacyjnej platformy to: Biologia, Chemia, Nauki Środowiskowe, Statystyka, Fizyka, Inżynieria, Psychologia oraz umiejętności kliniczne.

Dostęp do bazy po zalogowaniu przez serwer HAN: JoVE

Energy & Power Source to wiodąca pełnotekstowa baza danych treści związanych z energią i energetyką. Zasób zapewnia dostęp do najlepszych czasopism i magazynów poświęconych zagadnieniom związanym z ropą naftową, gazem ziemnym, energią elektryczną, węglem, energetyką jądrową i energią odnawialną. Zawartość bazy obejmuje ponad 380 pełnotekstowych czasopism, informację bibliograficzną dla ponad 900 publikacji. Dzięki Energy & Power Source użytkownicy mają dostęp do ważnych informacji z wielu wiodących w branży czasopism naukowych, magazynów, książek, monografii, publikacji branżowych i innych cennych źródeł. Baza zapewnia szybki dostęp do najważniejszych informacji — w tym pełnego tekstu z obrazami, tabelami, wykresami i innymi treściami graficznymi z wielu kluczowych tytułów.

Dostęp do bazy po zalogowaniu przez serwer HAN: Energy & Power Source.