Bazy

Bazy licencjonowane

Narzędzia analityczne:

 

Academic Search Ulitmate / EBSCO opis
Agricola / EBSCO opis
AHFS Consumer Medication Information /EBSCO opis
Business Source Ultimate /EBSCO opis
CAB ABSTRACTS /EBSCO opis
CAB Reviews opis
CABI E-books opis
Description of Fungi and Bacteria opis
Distribution Maps of Plant Diseases opis
Distribution Maps of Plant Pests opis
EMIS Emerging Markets Information Service (poprzednia nazwa: ISI Emerging Markets) opis
ELSEVIER - INFONA opis
ELSEVIER - ScienceDirect opis
ERIC /EBSCO opis
European Views of the Americas: 1493 to 1750 /EBSCO opis
Food Science Technology Abstracts (FSTA) opis
GreenFILE /EBSCO opis
Health Source: Consumer Edition /EBSCO opis
Health Source: Nursing/Academic Edition /EBSCO opis
Kolekcja najnowszych eBooków CABI z pozycjami z 2020 (oraz wydanych w 2021) roku opis
Library, Information Science & Technology Abstracts /EBSCO opis
MasterFILE Premier /EBSCO opis
MEDLINE /EBSCO opis
Newspaper Source /EBSCO opis
OpenDissertations /EBSCO opis
Regional Business News /EBSCO opis
Teacher Reference Center /EBSCO opis
Journal Citation Reports (JCR) opis
Science Citation Index Expanded (SCIE) opis
Scopus opis
Social Sciences Citation Index (SSCI) opis
Springer - INFONA opis
Springer - SpringerLink opis
Web of Science opis
Wiley-Blackwell opis

AHFS Consumer Medication Information

AHFS Consumer Medication Information jest zaufanym źródłem i uznanym standardem informacji o lekach dla pacjentów, dostępnym w języku angielskim i hiszpańskim. Baza AHFS, opublikowana przez American Society of Health-System Pharmacists, obejmuje ponad tysiąc monografii informacyjnych leków napisanych językiem zrozumiałym dla konsumentów. Została wyróżniona nagrodą Top Ten Award Winner w konkursie na materiały edukacyjne dla konsumentów zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Pomocy Społecznej (Department of Health and Human Services National Consumer Education Materials Contest). Baza jest aktualizowana co miesiąc.

Baza dostępna w sieci uczelnianej, z serwera EBSCOhost: EBSCO


AEuropean Views of the Americas: 1493 to 1750

Ta nowa bibliograficzna baza danych stanowi cenny indeks dla bibliotek, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych powstałymi w Europie pracami dotyczącymi obu Ameryk. Firma EBSCO Publishing, we współpracy z John Carter Brown Library, utworzyła ten zasób na podstawie „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750”, autorytatywnej bibliografii, dobrze znanej i cenionej przez uczonych na całym świecie. Baza danych zawiera ponad 32 000 pozycji i stanowi bogaty przewodnik po drukowanych rekordach dotyczących obu Ameryk, napisanych w Europie przed rokiem 1750.

Baza dostępna w sieci uczelnianej, z serwera EBSCOhost: EBSCO


Academic Search Ulitmate

Academic Search Ultimate - pełnotekstowa wielodziedzinowa baza danych, obejmuje ponad 12.000 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 9.000 czasopism recenzowanych naukowo. Oferuje użytkownikom niespotykany dotąd zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby naukowców praktycznie w każdej dziedzinie. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, weterynarię, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych dziedzin. Baza zawiera ponad 75 000 materiałów video z Associated Press. Kolekcja filmów jest aktualizowana co miesiąc, zawiera materiały filmowe od 1930 roku.

Wiecej o bazie na stronie wydawcy: https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-ultimate

Baza dostępna w sieci uczelnianej, z serwera EBSCOhost: EBSCO


AGRICOLA - AGRICultural OnLine Access

AGRICOLA - zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 5 milionów opisów bibliograficznych odnośnie artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i różnego rodzaju dokumentów źródłowych dotyczących wszystkich aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak: biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska i inne.

Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost: EBSCO

Wolny dostęp do bazy w Internecie: http://agricola.nal.usda.gov/


Arts and Humanities Citation Index (AHCI)

Baza bibliograficzna z zakresu nauk humanistycznych i sztuk pięknych, obejmuje ponad 25 dyscyplin m.in. sztukę, architekturę, historię, archeologię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, folklor, filozofię, religię, teatr, film, radio, telewizję, muzykologię. Materiał gromadzony w bazie pochodzi z ponad 1300 najważniejszych światowych czasopism z zakresu nauk humanistycznych. Są to artykuły, felietony wstępne, recenzje, noty, listy i in. W bazie gromadzone są również artykuły dotyczące dyscyplin humanistycznych ukazujące się w czasopismach interdyscyplinarnych. Arts and Humanities Citation Index może być wykorzystywany do wyszukiwania bibliografii prac naukowych osób lub zespołów badawczych, zawartości czasopism fachowych oraz przede wszystkim do wyszukiwania cytowań prac naukowych.

Baza dostępna w sieci uczelnianej na serwerze w ICM (1996-) oraz Web of Science (1975-)


Business Source Ulitmate

Business Source Ulitmate - pełnotekstowa baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu oferuje bogactwo recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism i innych zasobów zawierających informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie, które wywołują dyskusję na temat przyszłego rozwoju i zmian w świecie biznesu. Zawiera ponad 4 000 czasopism pełnotekstowych, ponad 2 000 czasopism recenzowanych w tym ponad 800 tytułów indeksowanych w wiodących bazach danych - Web of Science lub Scopus. Tematyka bazy obejmuje: ekonomię, finanse, bankowość, marketing, zarządzanie, księgowość, administrację, zasoby ludzkie i wiele innych.

Wiecej o bazie na stronie wydawcy: https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-source-ultimate

Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost: EBSCO


CAB ABSTRACTS

CAB Abstracts to bibliograficzna baza danych zapewniająca dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych, tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI). Baza zawiera ponad 9 milionów rekordów z czasopism, książek, referatów z konferencji, raportów i innych rodzajów dokumentów publikowanych na całym świecie od 1973 r. Tematyka bazy obejmuje takie zagadnienia jak m.in.: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, inżynieria rolnicza, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi, hodowla zwierząt i roślin, uprawa zbóż, ochrona roślin, genetyka, inżynieria w leśnictwie, ekonomia, medycyna weterynaryjna, żywność i żywienie, rozwój wsi, turystyka, ochrona środowiska. Do artykułów opublikowanych w ponad 75 językach dodawane są streszczenia w języku angielskim.

Z bazy jednorazowo może korzystać tylko jeden użytkownik, dlatego po zakończeniu sesji należy pamiętać o wylogowaniu!

Baza dostępna w sieci uczelnianej: Wejdź


Conference Proceedings Citation Index (CPCI)

Baza zawiera informacje o konferencjach naukowych i cytowaniach materiałów konferencyjnych w obrębie nauk ścisłych (m.in. biologii, biochemii, biotechnologii, chemii, ochrony środowiska, fizyki, informatyki, medycyny, rolnictwa).

Baza dostępna w sieci uczelnianej na serwerze Web of Science (1990-)


ELSEVIER/ScienceDirect

Baza ScienceDirect zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Od marca 2003 baza ScienceDirect zawiera także pełne teksty czasopism wydawnictw Academic Press oraz Harcourt Health Science, które obecnie stanowią już integralną część kolekcji Elsevier. Od roku 2010 obowiązuje ogólnokrajowa licencja akademicka obejmująca wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bież±cego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych. Zakres tematyczny - czasopisma z nauk przyrodniczych, medycznych, technicznych, chemii, fizyki, matematyki. Baza aktualizowana jest cotygodniowo.
Baza dostępna w sieci uczelnianej:

 • na serwerze ScienceServer w INFONA - INFONA Elsevier
 • oraz równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy Elsevier

Warunki korzystania: Wyciąg z licencji Elsevier 2016-2018 (czasopisma i książki w bazie ScienceDirect oraz baza Scopus)


EMIS Emerging Markets Information Service (poprzednia nazwa: ISI Emerging Markets)

Serwis ten dostarcza wyczerpujące informacje dotyczące rynków wschodzących z około 70 krajów Europy środkowej i Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów prasowych i agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych, raportów branżowych, informacji o spółkach, notowań giełdowych, statystyk oraz danych makroekonomicznych, uzyskiwanych bezpośrednio ze znaczących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych. Serwis zapewnia obszerne informacje dotyczące Polski. Aktualizowany jest na bieżąco.

Baza dostępna w sieci uczelnianej: Wejdź Szkolenie on-line: http://www.emis.com/video.html?pc=PL, lub http://www.emis.com (wybieramy po prawej stronie produkt EMIS - kraj "Polska", następnie w prawym górnym rogu serwisu wybieramy opcję "Wideo szkolenie").


ERIC - Educational Resource Information Center

Baza dziedzinowo obejmuje nauki edukacyjne i pedagogiczne. Aktualnie zawiera ponad 1.194.000 rekordów oraz linki do ponad 100.000 dokumentów pełnotekstowych. Dokumenty źródłowe to: czasopisma, raporty, przewodniki, książki, materiały historyczne, materiały audiowizualne, testy, fotografie.

Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost: EBSCO


FSTA - Food Science Technology Abstracts

FSTA – Food Science and Technology Abstracts (od 2005 kupno przez BGUP) - abstraktowa baza bibliograficzna z zakresu nauk o żywności, technologii żywności i żywienia człowieka, biotechnologii żywności, toksykologii żywności i in. Baza danych zawiera materiał z ponad 4.600 wydawnictw ciągłych. Posiada ponad 1 072 750 rekordów sięgających roku 1969.

Z bazy jednocześnie może korzystać 4 użytkowników, dlatego po zakończeniu sesji należy pamiętać o wylogowaniu!

Baza dostępna w sieci uczelnianej: Wejdź


GreenFILE/EBSCO

GreenFILE udostępnia informacje dotyczące wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne i zawiera treści dotyczące globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty około 295.000 rekordów bibliograficznych z ponad 600 tytułów, w tym Open Access do pełnych tekstów ponad 4 600 rekordów.

Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost: EBSCO


Health Source: Consumer Edition

Baza zawiera informacje z zakresu nauk medycznych i zagadnień związanych ze zdrowiem np. dietetyką i żywieniem, opieką nad dzieckiem, medycyną sportową. Baza zawiera pełne teksty z 80 tytułów czasopism, ponad 130 książek, ponad 1.000 broszur oraz ponad 4.500 raportów klinicznych w języku angielskim i hiszpańskim. Oferuje dostęp do informacji na temat leków, pediatrii, kardiologii, medycyny sportowej, badań nad zdrowiem osób starszych i kobiet. W bazie jest umieszczony słownik medyczny Merriam-Wester's Medical Desk Dictionary, zawierający terminologię z zakresu genetyki, onkologii, pediatrii, pulmonologii, medycyny ratunkowej, bakteriologii i medycyny laboratoryjnej.

Aktualnie baza obejmuje dodatkowo kolekcję Lexi-PAL, która zastąpiła bazę Clinical Pharmacology, zawierającą informacje o lekach.

Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost: EBSCO


Health Source: Nursing/Academic Edition

Baza daje dostęp do pełnych tekstów około 550 tytułów czasopism (w tym blisko 450 czasopism recenzowanych) z zakresu wielu dyscyplin medycznych, głównie pielęgniarstwa. Ponadto zawiera abstrakty i indeksy z prawie 850 periodyków.
Aktualnie baza obejmuje dodatkowo kolekcję Lexi-PAL, która zastąpiła bazę Clinical Pharmacology, zawierającą informacje o lekach.

Baza dostępna w Internecie, w sieci uczelnianej, z serwera EBSCOhost: EBSCO


Journal Citation Reports (JCR)

Interdyscyplinarna baza stanowiąca podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism naukowych na podstawie kilku wskaźników, z których najczęściej wykorzystywane to Impact Factor oraz Immediacy Index.
Baza JCR umożliwia:

 • uzyskanie pełnych danych bibliograficznych czasopism,
 • sprawdzenie, jakie czasopisma są najczęściej cytowane w interesującym nas czasopiśmie (cited journal) oraz jak jest ono cytowane przez inne czasopisma (citing journal),
 • otrzymanie współczynnika charakteryzującego powiązania pomiędzy cytującymi i cytowanymi czasopismami (Impact Factor, Immediacy Index, Citing i Cited Half-life).

Najczęściej używane współczynniki to:

 • Impact Factor - stosunek liczby cytowań do liczby artykułów w danym czasopiśmie na przestrzeni ostatnich dwóch lat.
 • pięcioletni Impact Factor - stosunek liczby cytowań w danym czasopiśmie do liczby artykułów na przestrzeni ostatnich pięciu lat.
 • Immediacy Index - średnia liczba cytowań artykułów z danego czasopisma uzyskiwana w roku jego opublikowania.

Więcej informacji:
Ulotka o JCR
Informator o JCR

Baza dostępna w sieci uczelnianej na serwerze wydawcy


Library, Information Science & Technology Abstracts

Baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 690 czasopism oraz książek, raportów naukowych, materiałów konferencyjnych z bibliotekoznawstwa, bibliometrii, informacji naukowej, zarz±dzania informacją i wielu innych. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 60-tych.

Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost: EBSCO


MasterFILE Premier

Wielodziedzinowa baza danych przeznaczona głównie dla bibliotek publicznych. Obok zagadnień o tematyce ogólnej dostarcza również informacji z zakresu biznesu, edukacji, ochrony zdrowia, zagadnień wielokulturowych. Zawiera pełne teksty z blisko 1.750 tytułów czasopism od 1975 roku oraz streszczenia i opisy bibliograficzne z ponad 2.400 czasopism, pełne teksty około 500 książek, ponad 85.800 biografii, ponad 105.700 innych dokumentów Ľródłowych, ponad 285.900 zdjęć i map.

Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost: EBSCO


MEDLINE

MEDLINE - kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z ponad 4 800 czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1 470 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.

Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost: EBSCO


Newspaper Source

Newspaper Source oferuje dostęp do 45 pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim takich jak: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, the Australian, Irish Times, Japan Times oraz wielu innych. Baza zawiera ponadto pełne teksty wyselekcjonowanych artykułów z 390 regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.

Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost: EBSCO


Regional Business News

Baza pełnotekstowa zawiera artykuły z 75 tytułów amerykańskich czasopism oraz gazet biznesowych. Aktualizacja codzienna.

Baza dostępna w sieci uczelnianej z serwera EBSCOhost: EBSCO


Science Citation Index Expanded (SCIE)

Baza danych z zakresu nauk ścisłych obejmująca zawartość ponad 6650 czasopism naukowych ze 150 dyscyplin naukowych. Baza umożliwia szczegółowe poszukiwanie literatury na określony temat lub określonego autora oraz sprawdzenie cytowań prac naukowych. Jest uaktualniana co tydzień.

Instrukcja wyszukiwania cytowań

Baza dostępna w sieci uczelnianej na serwerze w ICM (1996-) oraz Web of Science (1945-)


Scopus

Scopus - jest tworzoną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism, (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza dostępna w sieci uczelnianej: Wejdź Przewodnik użytkownika pdf.


Social Sciences Citation Index (SSCI)

Baza obejmuje zawartość 2400 najbardziej prestiżowych światowych czasopism naukowych z zakresu nauk społecznych: antropologii, archeologii, badań nad regionami i grupami etnicznymi, biznesu i finansów, badań z zakresu komunikacji, ochrony zdrowia i higieny społecznej, kryminologii, demografii, nauk ekonomicznych, badań w dziedzinie kształcenia, polityki, geografii, informacji naukowej, sztucznej inteligencji, bibliotekoznawstwa, stosunków międzynarodowych, prawoznawstwa, zarządzania, marketingu, psychologii, psychiatrii, socjologii planowania i rozwoju miast. Uwzględniane są wszystkie artykuły naukowe oraz notatki, listy i felietony wstępne. Dodatkowo zawartość bazy uzupełniają dane z zakresu nauk społecznych wybrane z czasopism o tematyce interdyscyplinarnej. System indeksów i słowników umożliwia sprawne i łatwe poszukiwania literatury wg nazwisk autorów, słów kluczowych, tytułu czasopisma, cytowań, adresów.

Baza dostępna w sieci uczelnianej na serwerze w ICM (1996-) oraz Web of Science (1945-)


Springer/Kluwer

Springer - czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Dostępne są równolegle na 3 platformach: jako baza SpringerLink na serwerze wydawcy, w systemie ScienceServer w ICM oraz również w ICM w systemie Yadda, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer. Licencja krajowa obejmuje ok. 1960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów dostępne są głębokie archiwa do 1 wolumenu włącznie), patrz katalog czasopism na rok 2012 i 2013. Archiwa czasopism sprzed 1997 roku dostępne są na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym. Licencja ogólnokrajowa Springer obejmuje także archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 a także kolekcję 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011. Archiwa serii i książki są dostępne na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym. Licencja Springer przewiduje prawo archiwizacyjne (bezterminowy dostęp) do wszystkich zakupionych zasobów (czasopism, serii i książek) dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. Baza dostępna w sieci uczelnianej:

Dostęp na serwerze SpringerLink obejmuje komplet roczników archiwalnych, a na serwerze w ICM zgromadzone są na razie roczniki od 1996 roku.
Warunki korzystania: Wyciąg z licencji Springer 2013-2015 (licencja 2016-2018 w przygotowaniu)


Web of Science

Platforma Web of Science obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Art & Humanities Citation Index i Conference Proceedings Citation Index oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports.

Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS).

W marcu 2010 została podpisana umowa pomiędzy Wydawcą i ICM na krajową licencję akademicką Web of Science. Szczegółowe informacje na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki

Warunki korzystania: Wyciąg z licencji Web of Science 2014-2016


Wiley-Blackwell

WILEY - czasopisma Wiley od roku 2012 udostępniane są w ramach krajowej licencji akademickiej. Czasopisma są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism "Full Collection", który zawiera obecnie 1377 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. Roczniki z okresu licencji krajowej będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. W latach 2005-2011 dostęp do czasopism wydawnictw Wiley i Blackwell był zakupiony Bibliotekę UP.

Baza dostępna w sieci uczelnianej: Wiley-Blackwell
Warunki korzystania: Wyciąg z licencji Wiley 2016-2018


InCites (dodatek do Web of Science)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówiło na rok 2018 licencję pilotażową na dostęp do narzędzia InCites na platformie Web of Science. InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz kompendium. Licencja pilotażowa obejmuje 79 instytucji wyznaczonych przez MNiSW. Są to instytucje akademickie obejmujące jednostki z kategorią A+, uczelnie spełniające warunki aplikowania do programów “Uczelnia badawcza” i “Regionalna inicjatywa doskonałości” oraz agencje rządowe finansujące naukę: MNiSW, NCBiR, NCN i NAWA. InCites jest już dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science. Dostępna jest także specjalna instrukcja dla administratorów serwerów proxy.


SciVal (dodatek do Scopusa)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówiło na rok 2018 licencję pilotażową na dostęp do SciVal. Jest to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis. Licencja pilotażowa SciVal obejmuje wszystkie instytucje, które zgłosiły lub zgłoszą się do licencji krajowych WBN. SciVal jest już dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.


CAB Reviews
Kolekcja ponad 1000 aktualnych artykułów z serii CAB Reviews i około 3,000 archiwalnych CAB Reviews. Baza to niezbędne narzędzie dla naukowców, pracowników akademickich i studentów nauk o zwierzętach i weterynarii, rolnictwa, nauk o roślinach, nauk o środowisku oraz nauk o człowieku i żywności. Podsumowuje kluczowe osiągnięcia w danej dziedzinie, umieszczając je w szerszym kontekście i analizuje bieżące badania i pojawiające się trendy w wyżej wymienionych dyscyplinach.


Description of Fungi and Bacteria
Zbiór zawiera opisy diagnostyczne, ilustracje i informacje o ponad 2000 taksonach grzybów i bakterii. Każdy opis zawiera:
- Obecną, oficjalną, zaakceptowaną nazwę naukową oraz synonimy razem z pełną informacją o autorach i miejscu publikacji
- Oficjalny opis
- Informacje o powiązanych organizmach oraz oddziaływaniach między nimi
- Występowanie geograficzne
- Notatki o rozpraszaniu, transmisji oraz potencjalnym wpływie na gospodarkę
- Ocenę statusu prawnego ochrony danego gatunku
- Ogólne informacje z odniesieniami do literatury


Distribution Maps of Plant Diseases
to ponad 1800 map rozmieszczenia chorób roślin dotykających rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo. Każdego roku tworzone są dwa zestawy map. Na zestaw map przypada 18 chorób obejmujących grzyby, bakterie, wirusy, a od 1999 r. nicienie. Do końca 2018 r. łączna liczba różnych gatunków zmapowanych w serii przekroczyła 1230.


CAB Distribution Maps of Plant Pests kolekcja ponad 1040 map rozmieszczenia szkodników roślin. Po raz pierwszy opublikowane w 1951 roku i stworzone przy współpracy z EPPO. Mapy przygotowane są przez ekspertów z myślą o badaczach na całym świecie.


Kolekcja najnowszych eBooków CABI z pozycjami z 2020 (oraz wydanych w 2021) roku.
to zbiór najnowszych publikacji zawierający kilkadziesiąt pełnotekstowych książek elektronicznych z zakresu rolnictwa, weterynarii, nauk o środowisku, nauk o żywności, turystyce i rekreacji oraz botanice. Kolekcja będzie rozszerzona o około 70 nowych tytułów, które planowane są do wydania w nadchodzącym 2021 roku.

Bazy ogólnodostępne

 • AgEconSearch - zawartość tematyczna: agrobiznes, ochrona żywności, naturalne źródła energii, ekonomia.

 • AGRIS - wolny dostęp przez Internet. Baza abstraktowa tworzona od 1974 r. Zakres czasowy od 1975 roku do roku bieżącego. Zawartość tematyczna: rolnictwo, przemysł spożywczy, inżynieria rolnicza, leśnictwo i rybołówstwa, a także hydrologia, zasoby naturalne i ochrona środowiska.

 • AGRO - zasięg chronologiczny bazy od 1992 r. Tworzona jest przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Baza indeksuje 1086 tytułów czasopism w języku polskim i angielskim. Jest to baza bibliograficzna zawierająca abstrakty w języku polskim i angielskim, bibliografię załącznikową oraz częściowo pełne teksty. zawartość tematyczna: rolnictwo, przemysł spożywczy, drzewny, leśnictwo, weterynaria, ogrodnictwo, melioracja, zootechnika, biologia, technologia drewna, technologia żywności, inżynieria i ochrona środowiska.

 • Arianta - Baza zawiera informacje oraz linki do polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty.

 • BazEkon - Baza dziedzinowa indeksująca czasopisma (baza Gospodarka) oraz serie wydawnicze (baza Nauki Społeczne) z zakresu nauk ekonomicznych. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 roku. Zawartość tematyczna: nauki ekonomiczne i pokrewne.

 • BazTech - Rejestruje artykuły z czasopism polskich, publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, materiały z konferencji opublikowane w ww.; zakres chronologiczny: od roku 1998. Zawartość tematyczna: nauki techniczne oraz w wyborze nauki ścisłe i ochrona środowiska.

 • BazTOL - Dziedzinowy przewodnik po polskich zasobach sieciowych z zakresu nauk technicznych.

 • Bazy Biblioteki Narodowej - Ze strony Biblioteki Narodowej można wejść w liczne bazy i katalogi, takie jak: 

 • Bibliografia Narodowa; 

 • Książki polskie (1976 -); 

 • Artykuły z czasopism polskich (1996-); 

 • Artykuły z gazet i tygodników polskich (1996-); 

 • Polonica zagraniczne (1993-); 

 • Książki polskie podziemne (1976-1989); 

 • Czasopisma polskie podziemne (1976-1990); 

 • Bibliografie bibliologiczne; 

 • Bibliografia dokumentów elektronicznych (2001-); 

 • Katalogi centralne; 

 • Zbiory specjalne; 

 • Słownik języka haseł przedmiotowych; 

 • Bazy adresowe.

 

 • Bazy Instytutu Badawczego Leśnictwa - Zasoby Biblioteki IBL z zakresu leśnictwa i nauk pokrewnych, obejmujące jej katalog, zawartość wydawnictw Instytutu oraz katalog Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży.

 • Bentham Open - zawartość tematyczna: nauki rolnicze, nauki biologiczne, biotechnologia, chemia, nauki o ziemi, inżynieria, nauki o zdrowiu, medycyna i inne.

 • Bibliografia Geografii Polskiej - Zakres chronologiczny: 1985-2008. Zakres tematyczny: nauki geograficzne, ludność, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS. 

 • Bibliografia Geologiczna - zakres chronologiczny od 2006 r. Tematyka: geologia. 

 • Bibliografia Ornitologiczna - zakres chronologiczny od 1991 r. Zawartość tematyczna ornitologia, ptaki.

 • Biblioteka zawartości czasopism z zakresu ochrony roślin- zakres tematyczny: ochrona roślin, nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne.

 • BIMET- Bibliograficzna baza piśmiennictwa polskiego z zakresu nauk technicznych.

 • BioMed Central - Baza wydawnictw biomedycznych z zakresu biologii, medycyny klinicznej i zdrowia publikowanych w otwartym dostępie.

 • CEJSH - Central European Journals of Social Sciences and Humanities to baza danych zawartości czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych w Europie Środkowej.

 • CeON - Centrum Otwartej Nauki to platforma pozwalająca na przeglądanie polskich baz bibliograficznych: AGRO, BazEkon, BazTech, CEJSH, DML-PL, PSJD. 

 • DML-PL - Pełnotekstowa baza danych artykułów z polskich czasopism i książek matematycznych.

 • EconPapers - Serwis udostępnia największą na świecie kolekcję materiałów z zakresu ekonomii, wśród których znajdują się fachowe, branżowe publikacje, raporty a także artykuły z czasopism naukowych.

 • FAO - Food and Agriculture Organization - Platforma tworzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), oferująca m.in. katalog dokumentów i publikacji oraz danych statystycznych dotyczących produkcji, dystrybucji, produktów żywieniowych, walki z niedożywieniem i głodem, stanu i rozwoju w branżach takich jak: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i hodowla zwierząt.

 • FAOBIB - Wielojęzyczna baza dokumentów i publikacji wydanych przez FAO od 1945 r. oraz książek i serii wydawniczych wydanych przez FAO od 1976 r.

 • FAOSTAT - dane statystyczne z zakresu gospodarki światowej, w tym rolnictwa, produkcji rolnej, leśnictwa, gospodarki leśnej, rybołówstwa, gospodarki żywnościowej.

 • GUS Portal Informacyjny - Portal Informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

 • GUS Roczniki Statystyczne - Roczniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego dostępne w wersji elektronicznej.  

 • IERiGŻ - bibliograficzno-abstraktowa baza z zakresu ekonomiki i rolnictwa.

 • Nauka Polska - to najstarsza baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytut Badawczego. Prowadzona od 1990 roku, a od 1999 roku udostępniana bezpłatnie w sieci internetowej. Z przyjemnością obserwujemy stale wzrastające zainteresowanie naszymi zasobami, zarówno ze strony użytkowników indywidualnych, jak i instytucji. Na podstawie naszego serwisu tworzone są chociażby wpisy Wikipedii dotyczące świata nauki. Dane pochodzące z serwisu służą również do analizy polskiej aktywności badawczej, a także wspierają decydentów w kreowaniu polityki naukowej naszego kraju.

 • Piśmiennictwo Leśne - zasięg chronologiczny od 1989 roku. Baza tworzona jest od 1989 roku na podstawie czasopism polskich i zagranicznych o tematyce leśnej, gromadzonych w Bibliotece Instytutu Badawczego Leśnictwa. Bazę opracowuje Zakład Informacji Naukowej IBL. 

 • PloS - Public Library of Science to wydawca czasopism z zakresu nauk ścisłych i medycznych publikowanych w otwartym dostępie.

 • PSJD (Polish Scientific Journals Database) - zasięg chronologiczny od 1992 r.  Zakres tematyczny to nauki fizyczne i chemiczne oraz z obszaru nauk medycznych, nauk farmaceutycznych, zdrowia i wychowania fizycznego.

 • PubMed - zakres chronologiczny od 1950 r. Tematyka medycznej biomedyczna.   

 • SIBROL - Zasięg chronologiczny od 1995 r. Zakres tematyczny bazy obejmuje rolnictwo, inżynierię rolniczą, hydrologię, rybactwo, leśnictwo, zasoby naturalne, zanieczyszczenia i ochronę środowiska, przemysł spożywczy, żywienie człowieka.

 • SIGŻ- zakres chronologiczny od 1993. Zawartość tematyczna: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł spożywczy.

 • SYMPOnet - zakres chronologiczny od 1980 r. tematyka ogólna.