Bazy bibliometryczne

JCR (Journal Citation Report)

Baza JCR służy do oceny merytorycznej czasopism. Przy każdym czasopiśmie podany jest Impact Factor. Wskaźniki od 1997 i wzwyż.

Scopus

Baza Scopus wydawnictwa Elsevier, zawierająca streszczenia artykułów z czasopism naukowych i książek oraz udostępniająca informację o cytowaniach.

Web of Science

Platforma obejmuje  bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań oraz pochodne baz bibliometrycznych, które zawierają podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism, znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. Lista Filadelfijska)

 

W skład wchodzą indeksy:

Web of Science Core Collection: Citation Indexes

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1900-present
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) --1900-present
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present
 • Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2010-present
 • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2010-present
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2005-present

Web of Science Core Collection: Chemical Indexes

 • Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) --1985-present
  (Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)
 • Index Chemicus (IC) --1993-present