Lista Czasopism Punktowanych


Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 09.12.2016 - Część A - Pobierz
Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 09.12.2016 - Część B - Pobierz
Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 09.12.2016 - Częsć C - Pobierz
Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach - Pobierz
Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 23.12.2015 - Część A - Pobierz
Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 23.12.2015 - Częsć B - Pobierz
Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 23.12.2015 - Część C - Pobierz
Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 31.12.2014 - Część A Pobierz
Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 31.12.2014 - Część B Pobierz
Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 31.12.2014 - Część C Pobierz
Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 17.12.2013 - Część A Pobierz
Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 17.12.2013 - Częsć B Pobierz
Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 17.12.2013 - Część C Pobierz
Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 20.12.2012 - Część A Pobierz
Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 20.12.2012 - Część B Pobierz
Listy czasopism punktowanych opublikowane w Komunikacie MNiSW z dnia 20.12.2012 - Część C Pobierz
(Wykaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r. będzie obowiązywał podczas oceny jednostek naukowych w 2013 r. do oceny publikacji z lat 2011-2012)
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych
(opublikowany 25 czerwca 2010 r.)
Pobierz
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych
(opublikowany 5 maja 2009 r.)
Pobierz
Uzupełnienie wykazu czasopism punktowanych
(opublikowane w komunikacie nr 16/2009 MNiSW)
Pobierz
Lista czasopism punktowanych MNiSW
(wykaz ujednolicony - 2008.08.26)
Pobierz

Wszystkie szczegóły dotyczące list czasopism punktowanych zamieszczane są na bieżąco na stronie MNiSW