Nadchodzące webinaria i szkolenia  – Web of Science - marzec 2024

Nadchodzące webinaria i szkolenia  – Web of Science.
Marzec 2024.

Przedstawiamy nowy indeks Grants Index na platformie Web of Science
Poniedziałek, 25 marca 2024 11:00-12:00 (Warszawa) 

Nowy Web of Science Grants Index wespiera wysiłki naukowców w pozyskiwaniu nowych funduszy poprzez szybki dostęp do informacji o wcześniej przyznanych grantach na całym świecie.   

Bezpośrednio pozyskiwane, ustandaryzowane dane o grantach w Grants Index dla ponad 400 instytucji finansujących na całym świecie, są zintegrowane z istniejącymi procesami badawczymi milionów użytkowników Web of Science. Naukowcy mogą szybko i łatwo zrozumieć, co zostało sfinansowane, aby lepiej różnicować swoje nowe projekty i propozycje, konkurując o finansowanie z grantów. 

Weź udział w tym webinarium, aby:  
•    lepiej zrozumieć, co już zostało sfinansowane w danym temacie, 
•    poznać opublikowane wyniki wcześniej przyznanych grantów, 
•    przeglądać wcześniejsze działania związane z finansowaniem wraz z szeroką gamą wyników badań na dany temat na jednej platformie,  
•    usprawnić wyszukiwanie funduszy dzięki bezpośrednim połączeniom między Web of Science i Pivot-RP. 

Prowadzi: Marcin Kapczyński

Rejestracja
 

Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?
Wtorek, 19 marca 2024, 11:00-12:00 (Warszawa)

Dowiedz się, jak zgłosić poprawki do rekordów Web of Science i usunąć warianty cytowań, co może istotnie wpłynąć na wartość indeksu h dla autora.

Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska-Batres

Rejestracja