Zgłoszenie publikacji

Zgłoszenia publikacji do bazy Bibliografia publikacji UPP dokonuje autor korespondencyjny z UPP lub pierwszy autor afiliujący publikację do dorobku naukowego Uczelni. Zgłoszenia prac prosimy dokonywać na odpowiednich formularzach lub przez moduł Expertus-Aut. Dopuszczalne jest zgłoszenie mailowe publikacji wydanych w formie elektronicznej z podaniem linku do pracy oraz w przypadku publikacji OA zgody na zamieszczenie publikacji w Repozytorium publikacji UPP (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki – zbiór Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Starsze publikacje można również zgłaszać w formie wykazu z podaniem danych kontaktowych.

Publikacje, których nie ma w zasobach Biblioteki lub do których nie mamy dostępu w wersji elektronicznej zostaną zarejestrowane w bazie dopiero po dostarczeniu do wglądu oryginału, kserokopii lub skanu.

Opisy publikacji rejestrowane są w bazie zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W sprawach zgłoszeń patentów i wzorów użytkowych prosimy o kontakt mailowy: olimpia.malecka@up.poznan.pl

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach.

Oświadczenie.

Wykaz stosowanych w bazie Bibliografia publikacji UPP oznaczeń jednostek.